nl en de
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

€ 169,95
Prijs per stuk
Aantal: Bestellen

Adam's Ceramic Paint Coating Kit

  • Ceramic coating met 7H hardheidsgraad
  • Duurzaam, langdurige bescherming voor de lak
  • Hydrophobische eigenschappen
  • Geweldige glans en diepte
  • Made in USA
Adam's Paint Coating biedt een ongelovelijke duurzame barriere ontwikkeld om het oppervlak te beschermen tegen vuil en vastgehechte vervuiling, terwijl het diepte en glans vasthoud! Deze nieuwe coating heeft de laatste ontwikkelingen in keramische technologie, is gebruiksvriendelijker, en veilig voor blanke lak, uni-lak en lak lagen. Bij het aanbrengen van Adam’s Paint Coating zal niet alleen de kans op swirls en krassen verkleinen, maar de hydrophobische werking geeft beading en stoot water ernom af!

Adam’s Paint Coating is een product dat keramiek bevat. Het vormt een semi-permanente verbinding met het oppervlak van je auto, welke een duurzame beschermende laag creëert die wel 1 tot 2 jaar blijft zitten. Intussen geeft de laag een geweldige glans. Producten als onze Americana Paste Wax, Buttery Wax, H2O Guard & Gloss, en Paint Sealant geven perfecte bescherming en glans voor zo ongeveer 6 maand of minder. Deze zijn releatief makkelijk aan te brengen en  te verwijderen, bijvoorbeeld met strip wash of een clay bar om zo weer een frisse start te hebben. Adam’s Paint Coating moet met de polijstmachine verwijderd worden, door de sterke band met het lak oppervlak.

Adam’s Paint Coating is niet een product voor iedereen. Het is duurder dan onze wax of sealant producten door de kosten van de chemicaliën en het vereist veel meer techniek om het aan te brengen of te verwijderen. Dit is een product voor de perfectionist die hun voertuig een zo perfect mogelijke uitstraling willen geven met de langste duur tussen details sessies in, omdat ze niet de tijd hebben om 3 – 4x per jaar een volledige detail sessie uit te voeren. Voor de dagelijkse rijden, je zult genieten hoe water van de auto lijkt te dansen na een regenbui, wegwaaiend na een flinke bries. Of je showauto heeft een zachte laklaag die makkelijk krast, zul je hiermee iets meer verzekering hebben wanneer je de auto wast of afneemt voor de show.

Cruciale eerste stap:
Het is zeer aan te bevelen om krasjes en swirls te verwijderen door machinaal te polijsten.  Ook alle polijstresidu verwijderen en de lak ontvetten met Adam’s Coating Prep als dit nodig is.

Instructie:
1. Was je auto zo grondig mogelijk met de technieken uit onze instructie video’s. Droog auto – Gebruik geen producten met chemicalien, zoals Detail Spray of H2O Guard & gloss.

2. Zet de auto binnen of onder een afgedekte ruimte om contact met direct zonlicht te voorkomen, alvorens Adam’s Paint Coating wordt aangebracht.

3. Des te meer voorbereiding je doet op de lak voor het aanbrengen van Adam’s Paint Coating, des te makkelijk het aanbrengen van het product wordt, maar ook hoe beter de uitstraling zal zijn. Je wilt de oppervlak zo schoon mogelijk.

3a. Clay de lakoppervlak als het nodig is met Adam’s Clay Bar met Detail Spray als lubricant om vastzittende vervuiling te verwijderen uit de laklaag.
3b. Polijst met de machine het lakoppervlak met de technieken uit onze instructie video’s om imperfecties te verwijderen.
3c. Wanneer de coating eenmaal is aangebracht en uitgehard, zul je de coating met de machine eraf moeten polijsten om imperfecties onder de coating te verwijderen die niet op voorhand zijn weggehaald.

4. Wanneer de gehele lak is geclayed en gepolijst, ga verder met het reinigingsproces door gebruik te maken van Adam’s Coating Prep om zo een kale en onvervuilde lakoppervlak te creeëren

5. Spray Adam’s Coating Prep direct op een schone single soft towel of op het lakoppervlak. Veeg daarna over het oppervlak om residu te verwijderen.

6. Doe de set meegeleverde rubberen handschoenen aan om contact met de huid te voorkomen. Adam's Paint Coating zal de applicator plakkerig maken.

7.  Doe enkele druppen van de Paint Coating op de meegeleverde microfiber applicator. Onmiddelijk de dop op het flesje vastdraaien om prematuur uitharden in het flesje te voorkomen.

8. Veeg met de applicator over de lak in vlakken van 50 x 50cm in een boven/onder en links/rechts beweging, terwijl je gelijkmatig druk uitvoert. Zorg dat de Paint Coating het geheel volledig dekt. Je zult wellicht een paar keer heen en weer moeten vegen om de coating gelijkmatig te verdelen.

9. Na 15-30 seconden zal de coating een regenboog kleurige uitstraling geven. Gebruik een tweede schone single soft towel om het residu snel te verwijderen – laat de paint coating niet drogen op het lakoppervlak!

10. Ga door met het volgende paneel, herhaal stap 7-9. Voorste panelen, deuren en zo verder. Breng geen ander product aan en laat de lak niet in contact komen met water binnen 24 uur.

11. Gooi de microfiber applicator achteraf weg. Het is een product voor eenmalig gebruik en zal hard worden wanneer het uitdroogt als deze is gebruikt met Adam’s Paint Coating. Gooi ook de gebruikte single soft towel waarmee de coating residu is afgeveegd weg.

12. Na 24 uur, voeg nog meer bescherming en glans toe door een lag Adam’s Ceramic Boost aan te brengen. Licht opsprayen op het oppervlak en verspreid het product met een premium microfiber towel. Keer de doek om of pak een tweede doek om residu uit te wrijven.Paint Coating
WAARSCHUWING
(NL) Gevarenaanduidingen
H224 Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H361f Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P202 Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-apparatuur gebruiken.
P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
Voorzorgsmaatregelen in verband met reactie
P301 + P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P308 + P318 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P370+P378 In geval van brand: blussen met zand, CO2 of poederplusser
Voorzorgsmaatregelen in verband met opslag
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P405 Achter slot bewaren.
Voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering
P501 Inhoud/verpakking afvoeren de lokale/ nationale/ internationale voorschrifte.
Gevaarlijke ingrediënten: octamethylcyclotetrasiloxaan, destillaten (aardolie), met waterstof behandelde licht


 

| Meer


Video('s): Adam's Ceramic Paint Coating kit


Adam's Ceramic Paint Coating kit

Opties:

Standaard levertijd

Direct uit voorraad leverbaar

Voorraad

€ 169,95
Prijs per stuk
Aantal: Bestellen

Reviews

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door een beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is zal hij verschijnen op deze pagina.

Geen reviews gevonden.